Når er det lov å fiske i ferskvann?

Når du vil ut på fisketur er det viktig å sjekke ut regelverket på forhånd. Det er ulike lover og regler for fiske i saltvann og ferskvann. Der det i sjøen generelt sett er tillatt for alle å fiske, innenfor visse rammer, er reglene for ferskvannsfiske langt strengere. I Norge er de fleste ferskvann privateide og organiserte i fiskeforeninger, eller de er ikke organiserte og man må henvende seg direkte til grunneier. Denne artikkelen inneholder informasjon om lover og regler rundt innlandsfiske i Norge.

Allemannsretten

I Norge har vi noe som heter allemannsretten. For fiske i ferskvann innebærer denne retten at alle barn under 16 år kan fiske fritt med fiskestang eller håndsnøre. Denne retten trumfer lokale regelverk. Det er riktignok ikke hele året dette er tillatt, men i perioden fra 1. januar til 20. august. Det er noen unntak som gjelder i tillegg til de fastsatte datoene; det er ikke tillatt å fiske etter laks, sjøørret eller sjørøye i vassdrag, heller ikke for de under 16 år. Da må man sørge for å kjøpe fiskekort, og for de over 18 år må det også kjøpes fiskeravgift. Men dersom det er ferskvannsørret og -røye det er snakk, da er det bare å fiske.

Test av fiskestenger for barn – hvordan fiske med barn

Generelle regler for fiske i ferskvann

For alle over 16 år gjelder andre regler. Det er generelt ikke lov med innlandsfiske i Norge uten å gå til innkjøp av fiskekort. En enkel måte å kjøpe fiskekort på er gjennom nettstedet inatur.no. Det er også fullt mulig å kjøpe fiskekort gjennom lokale fiskeforeninger og oppsynsmenn. Fiskekortene gir deg lov til å fiske med et visst antall fiskestenger, gjerne to per fiskekort, og eventuelt annet utstyr. De gjelder for en gitt periode og man kan ofte kjøpe dagskort, ukekort eller årskort. Alt ettersom hvor mye man planlegger å fiske. Les nøye gjennom hvilke regler som gjelder der du er. Husk at fiskekort gjelder også om vinteren når du skal ut å pilke. I tillegg til fiskekortet er det en generell regel at man ikke skal fiske nærmere grensen mellom vann og elv enn 100 meter.

I tillegg til de vannene hvor du kan kjøpe fiskekort, finnes det en del vann hvor det ikke er mulig å kjøpe fiskekort. Her er det de lokale grunneierne som bestemmer, og man må da henvende seg til dem om man har spørsmål om fiske. Noen vil gi tillatelse til å fiske i sine vann, andre ikke. Her er det viktig at man går frem på riktig måte og forhører seg med de det gjelder før man begynner å fiske. Ofte er det slik at man får tillatelse om man spør, men ikke tilgivelse dersom man tyvfisker. Er du usikker på hvem du skal henvende deg til kan lokale fiskeforeninger (og gjerne lokale butikkansatte!) hjelpe deg med å komme i kontakt med rett person.

Haspelstang test – Fisking fra land – Stor test av beste fiskestenger!

Selv om det kanskje sier seg selv, kan det også nevnes at det ikke er lov å fiske med sprengstoff, gift, strøm, skytevåpen eller lignende redskaper. Fisking med slike redskaper, med noen veldig få unntak (som ved fiske av gjedde), er forbudt i Norge. Utover dette er det tillatt å bruke redskaper, så sant ikke de lokale reglene sier noe annet. I mange ferskvann er det ikke tillatt å bruke dypvannsrigg når man fisker fra båt. Det er fordi dette redskapet er så effektivt i bruk at det noen steder blir fare for overfiske. Når det kommer til fiske med garn er reglene også veldig strenge. Ofte er det ikke mulig å kjøpe eller leie rettigheter til garnfiske i ferskvann, disse er det gjerne grunneierne selv som eier rettighetene til. Det vil si at man må spørre om tillatelse til å legge ut garn, og man vil gjerne finne at dette er vanskelig å oppdriv slike tillatelser mange steder.

Allemannsplikter

Allemannsplikter er et sett med «regler» som det forventes at alle som ferdes i naturen og på fisketur følger. Her kommer de viktigste punktene:

Sørg for å ha de rette tillatelsene når du fisker i ferskvann, og dersom du er under 16 år er det viktig å ha med gyldig legitimasjon. Videre må du huske å ta med deg alt av utstyr og søppel hjem når du er ferdig, spesielt fiskesnøre og metall som kan være skadelig for fiske- og dyrelivet. Det er også viktig å huske på at det ikke er tillatt med levende fisk som agn i Norge. Man kan fiske med død fisk som agn, dersom agnet er fanget i samme vann som det du fisker i. Du må altså først bruke tid på å fange agnet, før du kan begynne å fiske etter storfisken. Det er heller ikke tillatt å flytte levende fisk fra et vann eller vassdrag til et annet. Fisken må sløyes og vaskes i det vannet du fanget den i! Det er fort at levende organismer og sykdommer flyttes fra vann til vann. Av samme årsaker må du også være nøye med å rengjøre fiskeredskaper, sko og annet før du forflytter deg fra et vann til et annet. Til sist kan det også være greit med en påminner om å ta godt hensyn til dyre- og fugleliv, kanskje spesielt om våren og om høsten.

Aller viktigst er det å ha det moro på fisketur – og det beste må vel være om man kan slappe av, med alle tillatelser innhentet eller fiskekort i orden. God fisketur!

Leave a Comment