Hvordan fiske kveite med line

Kveite. Norges største flyndrefisk og en drøm for sportsfiskere. Individer på over to meter og 100 kg er ikke uvanlig når det er snakk om denne fisken. På det største er det dratt opp kveite på nesten fire meter og over 300 kg. Det er med andre ord ingen lett fisk å få ombord, selv om du skulle være så heldig å få den på kroken, i garnet – eller i dette tilfellet, på lina. Her må man kanskje innse at for nybegynnere kan utfordringen bli for stor, allier deg gjerne med en erfaren kveitefisker første gang du skal ut og prøve. Ikke bare er fisken stor, men det skal også et rolig og klart hode til for å beholde roen når hundrevis av meter med line og titalls kroker med agn skal ut i vannet på samme tid. Og ikke minst, opp igjen med fisk på krokene.

Kveiteline – gangvad

Tradisjonelt er det kveiteliner, også kalt gangvad, som vanligvis ble brukt ved fiske etter kveite. Du kan også høre betegnelsen kveitevad ved snakk om line til kveitefiske. Deretter ble det brukt pigg eller lodd for å fisken ombord. Midt på 1930-tallet ble det utenfor Lofoten forsøkt med kveitegarn på dypt vann. Fra dette øyeblikket av måtte linen vike for det mer effektive garnfisket. Få år senere skulle dette få konsekvenser for bestanden, da det er fort å overfiske etter kveite. Den har gått fra å være tallrik til rødlista, og tilbake igjen til tallrik, over få år. Selv om kveitefiske ikke er kvoteregulert, finnes det sesongbegrensninger og reguleringer. Reglene er ulike nord og sør for 62° N. Mens det i nord er tillatt med kveitefiske hele året, er det i sør ikke tillatt i perioden 20. desember til og med 21. mars. Det er heller ikke lov å dra opp kveite på over 200 kg – disse må du slippe ut igjen om du noen gang skulle støte på en. Det finnes også et minstemål på 80 cm – mindre kveiter enn dette skal også slippes løs.

Mens kveitelinene før ble laget av naturlige materialer, lages de i dag av syntetiske materialer. Når man fisker kveite med line er det selvsagt viktig å kjøre på med riktig utstyr fra start. Det er ikke småtteri det er snakk om ved kveitefiske. Kjøp hos seriøse forhandlere med erfaring i faget. Kveitelina kan godt være opptil en halv kilometer lang, eller lengre, med plass til flere titalls kroker, gjerne 40 eller flere. Du får riktignok kjøpt kortere liner, gjerne fra rundt 180 meter og 15 kroker. Tilpass lengden på lina og antall kroker etter både forhold, forventet fangst og så videre. Erfaringsnivå burde kanskje også spille en rolle her! Husk bøtte eller annet til å frakte og holde styr på line og kroker, og husk forsyner (fortommer) dersom disse ikke er festet på forhånd (noe de vanligvis er). Når du fisker etter kveite skal du ikke spare på agnet. Bruk gjerne fisk som agn, men husk at det ikke er lov å bruke levende fisk som agn i Norge. Noen forslag til egnet agn kan være makrell,

Kveiteline, kroker og tunga rett i munnen

Når du skal sette i gang, og line og kroker gjøres klart med agn, må du sørge for å holde tunga rett i munnen. Med så mange meter line og et forholdsvis høyt antall kroker kan det fort bli krøll. Og krøll kan fort bli farlig. Bruk gjerne noe til å legge mellom krokene ettersom du gjør dem klare, slik som avispapir eller lignende, for at alt ikke skal hekte og klusse seg sammen. På den måten vil du lettere holde oversikt på hvilke kroker som er neste i tur når du skal legge dem ut i vannet. Legg ut lina på alt fra 15 meter og dypere. Her er det hva slags utstyr du har tilgjengelig som avgjør hvor dypt du får lagt lina. Det er ingen godt bevart hemmelighet at dypere vann gjerne vil si større fisk. Men å få en «middels» stor kveite på kroken er en seier i seg selv. Årstid og hvor du fisker vil også være med å spille inn på hvor dypt lina går. La lina ligge ute i vannet i noen timer før du drar den opp igjen. Ettersom du drar lina opp igjen, hekter du krokene én etter én på kanten av bøtta eller det du har med for å ha lina i. På denne måten går alt ryddig og riktig for seg, som oftest.

Kveita finner du langs hele norskekysten, og i utgangspunktet er det lov å fiske etter den for alle som ønsker. Prøv noe nytt og spennende i år – dra opp en fisk på et par hundre kg, det kan man leve på en stund! Ørret er fint – men en kveite er rått. Lykke til.

Vil du vite mer? les vår artikkel om kveitefiske og utstyret du trenger for kveitefiske her!

Leave a Comment