Sjøkreps fiske – Alt du trenger å vite om å fiske Sjøkreps

Sjøkrepsen har på mange måter mye til felles med hummer, den er derimot mindre og kan fiskes året rundt. På mange måter har ikke sjøkrepsen den populariteten den fortjener.

Mesteparten av maten i sjøkrepsen ligger i halepartiet, selv om den kan fanges hele året er det om vinteren du virkelige burde prøve deg – for det er da den smaker best. Så her er det ingen gode unnskyldninger for å ikke komme seg ut på krepsefiske i løpet av vinteren

Fangst

Sjøkrepsen fanges/ fiskes vanligivs med teiner. På mange måter er sjøkrepsen litt mer komplisert å fiske enn hummer, da teinene til sjøkreps gjerne kan stå fra 70 meter dypt hav til 300m. Bunnen må ha gjemmesteder for sjøkrepsen som den kan grave seg i, derfor skal bunnen være porøs, men heller ikke for hard eller myk derfor må man prøve seg frem forskjellige plasser.

fiskeridirektoratet opplyser om reglene for teiner til sjøkreps og fisk, det er ingen krav til fluktåpninger. Se link her til fiskeridirektoratet

Når du først får sjøkreps i teinene dine er det viktig å huske på lokasjonen så du kan fortsette fiske på samme sted flere ganger, men husk å ikke overfisk den nye favorittplassen din.

Les hvordan du kan fiske hummer her

Minstemål

Minstemålet for sjøkreps er 13 cm, det er veldig viktig at det respekteres for å sikre en bærekraftig bestand. Se link for minstemål til flere fisker

Agn

Sjøkrepsen spiser alt, til og med andre krepsdyr. Sjøkrepsen spiser som regel når det ikke er lyst ute, og den drar ikke langt for å spise. Det finnes agnbokser du kan bruke i teinene dine, men har du makrell eller sild er det også helt utmerket. Hvis du bruker agn som ikke er helt fordervet og ikke får noe i teinene dine er sannsynligvis heller problemet at du har satt ut teinene dine ett sted hvor det ikke er kreps. Siden sjøkrepsen er altetende trenger du ikke tenke så mye på agnet, men det må byttes ut etter noen dagers tid.

I følge forskning.no er sjøkrepsen også veldig glad i maneter som du kan lese mer om her: link

Utstyret du trenger for krepsefiske

Det er mye som er kjekt å ha når du skal begynne med krepsefiske, men vi tar her for oss det viktigste du trenger for å komme i gang. Det viktigste er selvfølgelig noen gode teiner, vi har god erfaring med disse fra Wiggler.

Disse krepseteine fra Wiggler er rimelige i innkjøp og er teiner du har i mange år. Med fluktluke på 28mm er du også sikret at du ikke får med deg de minste krepsene.

Teinetau og flottør som ligger i vannoverflaten (merkes godt med navn og telefonnummer) må du alltid bruke.

Med dette er du godt rustet for å komme i gang med krepsefiske for vinteren.

Leave a Comment