Fiske laks med mark

Dessverre har laksefiske et litt rykte som gjør at mange aldri prøver seg på det. Både for at det er kostbart, men også at det er veldig vanskelig. For det første, laks kan fiskes på veldig mange måter, både med flue, sluk eller mark. Det trenger heller ikke være veldig dyrt, selv om noen elver er veldig kostbare er det mange som koster lite for et dagskort også.

Laksefiske med mark

Laksefiske med mark er klassisk og spennende. Der hvor det er dype huler og renner hvor laksen kan oppholde seg, så er dette spesielt godt egnet. Det å gjøre seg kjent med elva og kjenne hvor laksen står, er spesielt viktig, og man fisker gjerne langs bunnen og i gropene. Riktig utstyr er også viktig, da man trenger solid stang og kroker f.eks tidlig i sesongen, når vannet står høyt og man går for den største fisken.

Mark til laksefiske

Det mange ulike meninger om oppbevaring av mark. Viktigst hvis det er ønskelig at marken skal holde gjennom hele sesongen, er at den oppbevares svalt og kjølig. Typiske miljøer som egner seg bra, er kjellere, garasjer osv. Ofte benyttes det leire til oppbevaringen, da denne holder marken kjølig i forhold til jord. Marken vil hvis den oppbevares på denne måten kunne holde så lenge som 6-7 måneder.

Du kan gjerne oppbevare marken i bøtter, plastkasser eller lignende. Let rundt og la kreativiteten strømme på. Lag et klima som er mest mulig likt det naturlige, og fyll med jord eller leire og ca 150 mark. For marken for å få den feit, stor og fin. Bruk da gjerne dødt løv på toppen og avispapir nede. På denne måten kan du avle frem mark som egner seg glimrende som agn.

Enkelt flytter marken over i mose, da dette sørger for at man får lenger holdbarhet og hardhet. Da bruker man mindre mark, fordi denne henger lenger på kroken. Dette er ikke noe du må gjøre, men det er å anbefale.

Utstyret du trenger til laksefiske med mark

13-14 fot stenger brukes mye, og det er absolutt en fordel å benytte en lang stang. Med en lang stang har man bedre kontroll, både når man fisker, og deretter når man skal kjøre fisken. I noen elver, og på noen type strekker, benytter man søkker på over 100 gram for god kontroll. Da er man avhengig av en sterk og lang stang. Dette sørger for at det er du som er i førersetet, og kan få fangsten på land.

En snelle som er stor nok og godt med sterkt snøre er veien å gå. Den må også ha en god brems, og ikke låse seg når laksen ruser skikkelig. Slipper man for mye etter, vil man miste kontakt, og snøre vil danne en bue i strømmen. Følsomheten man benytter på bremsen er dermed viktig. Hvis man holder for mye igjen, kan man grunne. Strømmen løftes fra bunnen hvor fisken er, og dette kan føre til at man driver mot land, og bort fra f.eks dyprenna. Med andre ord krever dette konsentrasjon og følsomhet. Ikke la tankene vandre eller drøm om storfangsten, for da vil nettopp denne glippe!

Det å spare penger på kroker er ingen god ide. Krokene må være solide og sterke. En rusende storlaks har mye krefter, og har man kjent på det, så velger man kroker av god kvalitet. Det finnes i dag kroker på markedet som ikke knekker eller retter seg ut. Noen fiskere har forsøkt seg med klassiske kroker som brukes til blant annet karpefiske. Dette har endt med at disse retter seg ut, og man står igjen på land uten laks. Det er ekstra kjedelig når dette skjer, da rett utstyr er enkelt og anskaffe.

Søkker må tilpasses elvas størrelse og bunnforholdene. Det er i stor grad slangesøkker som er aktuelle. Disse kjøper man, eller lager selv, og finnes og lages i alle mulige størrelser.

Hvordan fiske laks med mark

Benytt en stor klyse med mark, da dette er “digg” for fisken i elva. Ikke spar på marken, og sørg for at hele kroken er dekket. Her er det viktig å bruke “varene” og ikke spare på “kruttet”. Fest marken slik at den kan virvle litt i strømmen, da ligner den på noe av “maten” laksen spiser i havet. Når forberedelsene er ferdig, så finn din “perfekte” plass og vent på å få storlaksen på kroken. Tålmodighet og teknikk er nøkkelord og vil til slutt bringe deg “fiskelykke”.

Når man bruker dupp må man tilpasse oppsettet i forhold til strømmen og dybden i elva. Rolige forhold er hvor fiske med mark og dupp er best egnet. Kast mot strømmen eller på tvers av elva. Snøret må holdes stramt, slik at du kan kroke laksen når den biter på. Det er også et alternativ å fiske med dupp og flue. Man slipper da å investere i dyrt utstyr, selv om det ikke har mange likheter med vanlig fluefiske.

Laksen “hugger” på forskjellige måter. Noen ganger kan storfisk kjennes som forsiktig risting i tuppen på stanga. Uerfarne fiskere kan ha problemer med å skille det at fisken napper, fra det at det dunker langs bunnen. Stopper kroken i strømmen og det napper, så rykk til. La gjerne laksen tygge litt før man kroker. Sørg for et kraftig tilslag, da man skal stramme opp snøret som er i slakk i strømmen, i tillegg til å kroke fisken. Først da har man kontakt direkte med fisken.

Fisken skal kjøres hardt, så her er det viktig å ta kampen. Hvor lang tid det tar og få laksen på land, varierer veldig fra fisker til fisker.Noen ganger kjennes minutter som timer når man kjemper mot en storlaks. Sjekk utstyret før du begynner å fiske, og sørg for at bremsen er PÅ !

Utover sommeren vil vannstanden i elva som oftest synke, og man må endre på utstyret man bruker. Lettere utstyr er nå å foretrekke, fordi steiner kommer til syne, og de dype rennene er tydeligere. Fisken står nå gjerne på mindre flekker, og det handler om å få agnet frem til fisken. Variasjon i utstyret er et godt tips, da regnskyll sørger for større vannstand. Men vanligvis er vannstanden lavere utover i sesongen, og dette betyr som oftest at bruk av lettere utstyr er å foretrekke. Uansett så er riktig utstyr til de forskjellige forholdene svært viktig for å lykkes. Dette er noe som kommer med erfaring og det å kunne tolke elva du fisker i på en riktig måte.

Ut mot sesongslutt kan regnskyll øke oksygenmengden i elva, og sørge for at vanntemperaturen synker. Dette gjør at fisken får mer “fart”. Når elva er lav og varm, vil laksen stå i strie partier, der det er mest oksygen og vannet er svalere. Sørg for å kjenne forholdene i elva godt, og finn ditt “hotspot”.

Det kan går perioder der laksen ikke biter på dager eller uker. Og for de som ikke driver med det, kan dette oppfattes som en stor prøve for tålmodigheten. For ivrige sportsfiskere handler fiske om mye mer enn selve fangsten. Naturopplevelser, avkobling og utfordringen er noe av det som gjør laksefiske fascinerende.

Bruk av mark på laksefiske kan sørge for å gi deg storfangsten. Du vil etterhvert høste erfaringer og kunne bruke de når du fisker. Markfiske er både morsomt og spennende og ville kunne gi deg mange gode opplevelser. Mange synes dette er fin avveksling fra fluefiske, og benytter denne fiskeformen hvor den er mest effektiv. Mang en storlaks er tatt med mark, og vil også bli det i fremtiden, da fiskeformen er populær og morsom. Skitt fiske !

Leave a Comment