Hvordan fiske torsk – Alt du trenger å vite!

Torsken er kanskje den meste kjente saltvannsfisken vi har i norske farvann. Torskefiske har i gjennom generasjoner vært en av de viktigste inntektskildene for fiskere langs norskekysten, med det årlige skreifiske som sesongens høydepunkt.

Torsken er av de vanligste matfiskene i den vestlige verden, og i norge er det bare laks vi spiser mer av. I motsetning til laksen som er vanskelig å få, og i tillegg stiller store krav til utstyr, er torsken en av de enkleste fiskene å få, og kan tas på relativt enkelt utstyr.

Det er faktisk gode fangstmuligheter for torsk langs hele norskekysten, hele året igjennom. Torsken er både dyptgående, og pelagisk (med pelagisk menes fisk som lever og jakter i de åpne vannmassene), og man kan få torsk i så og si alle vannlag. Torsken er så og si altetende, men plankton, reker, krabbe og fisk er typisk føde.

Selv om torsken er en av de enkleste fiskene å få til å bite, er det en del tips og triks som kan være greie å ta med seg.

I denne artikkelen tar vi for oss hvordan man enklest fisker torsk. Det vil være gode tips til deg som ikke har fisket så mye, samt noen gode tips til den mer erfarne fiskeren.

Hvor står torsken?

En tilpasningsdyktig jeger:

Mange forbinder torsken med en relativt rolig jeger som svømmer rolig langs havbunnen og snuser opp mat fra bunnen. Selv om dette stemmer, er torsken også en ekstremt tilpasningsdyktig fisk som likeså godt kan jakte aktivt på annen fisk midt i vannlaget. Torsken bruker en kombinasjon av syn, hørsel, luktesans, smakssans og sidelinje i jakten på mat, og det er en utrolig tilpasningsdyktig fisk.

Nettopp det at torsken er såpass tilpasningsdyktig er nok grunnen til at den er såpass utbredt, og at man kan få den med så mange forskjellige fiskemetoder. Torsken er som de fleste andre fisker påvirket av tre hovedforhold, og forflytter seg i forhold til næring, temperatur og gyting. Det vil si at det kan være store sesongvariasjoner som du bør ha med i beregningen når du ser etter den perfekte fiskeplassen.

 

Sommer:

Om sommeren bør man fiske utaskjærs. Fiske er aller best ute på sjøen langs banker, grunner, kanter og dyprenner med mye annet liv. Her jakter torsken på sjøkreps, og krabber langs bunnen, samt byttefisk som for eksempel sei og sild. Når vanntemperaturen er varm er dette det desidert beste området for torsk.

Vinter:

Om vinteren trekker både kysttorsken og havgående torsk innaskjærs, og nesten helt inn til land. Her jakter torsken etter bunndyr, småfisk og reker. Dette gjelder også i gyteperioden som strekker seg fra januar til mars.

Vår / høst:

Vår og høst kan finner vi ofte torsken i områdene mellom ytterskjærs og innaskjærs. Det er da vanlig å få fine torsker som bifangst om vi dorger eller bunnfisker etter annen fisk. Da kommer det ofte det vi kaller banktorsk innaskjærs og inn i fjordene. Der jaktet torsken ofte langs mudderbunn.

Fiskemetoder

Som nevnt tidligere i artikkelen kan man få torsk i alle vannlag. Hvis man tar høyde for dette, og også tar høyde for at torsken står forskjellig steder etter når på året du fisker kan det være lurt å variere hvordan du fisker torsk, til og med på den samme turen. Si at fisken ikke biter på agn, da kan det være hensiktsmessig å prøve pilk. Er det sommer kan det lønne seg å prøve dorging istedenfor pilk, osv.

Selv om det finnes mange forskjellige veier til Rom, er det faktisk pilkefiske fra båt som er den vanligste måten å fiske torsk, landet sett under ett. Vi starter derfor med å snakke om hvorfor pilking etter torsk har blitt så populært og hvorfor du også bør prøve å pilke etter torsk om du ikke allerede gjør det.

Pilkefiske fra båt

Pilkefiske fra båt er både den mest vanlige, og den mest tradisjonelle metoden å fiske torsk. Fiskere her til lands har pilket helt siden båtfiskestangen ble oppfunnet, og faktisk lenge før det også med håndsnøre.

Pilking er en ganske enkel form for fiske. I enden av snøre har man selve pilken som skal etterligne byttefisk som torsken ofte jakter på, etterfulgt av opphengere av for eksempel gummimark.

Den største fordelen med pilkefiske er at man enkelt kan finne de plassene torsken står, eller de typiske fiskeplassene for torsk, og fiske kontrollert der uansett dybde. Kort fortalt pilkefiske i fra båt gir fiskeren meget god kontroll over hvor og hvordan man fisker.

HavfiskesettStort utvalg havfiskesettJakt&Friluft
Sjekk utvalget!

Når det kommer til selve pilken er det viktig at den er såpass tung at du hele tiden holder kontakt med det området i vannlaget du ønsker å fiske i, det være bunnen, eller høyere i vannlaget. Kanskje enda viktigere enn vekten, er utforming på pilken. Her er det typisk tre forskjellige utforminger.

Den rette pilken, er den mest brukte. Det er flat pilk som nesten ikke har utslag i vannet når du pilker. Den synker fort ned til ønsket dybde, og er kjent for å være den mest effektive piken om torsken er skikkelig på hugget.

Den rake motsetningen til den rette pilken er den med bananform. Bananepilken har tre sider og skjener til alle sider når den slippes ned. Den har store lokkende utslag og fisker svært godt når den først har kommet ned til riktig dybde.

Det finnes også mange forskjellige pilker som ligger mellom disse to. En av de mest kjente er Stingsilda. Den har blitt en favoritt blant sportsfiskere som er på utkikk etter stortorsken, og holder norgesrekorden for torsk tatt på pilk.

Agnfiske fra båt

Som nevnt over bruker man oftest pilk når fisken er bitevillig. Alikevel er agnfiske også en populær fiskemetode og særlig i Sør-Norge. Her vil ofte agnfiske utkonkurrere pilken. Agnfiske etter torsk er ofte mest brukt når torsken står spredt. Torsken har en utmerket lukt og smakssans som den bruker i jakten, og det kan derfor være mer effektivt å bruke agn fordi agnet frigjør lukt og smak som gjør det lettere for torsken å bite på.

En tradisjonell agntakkel med bunn fungerer som oftest bra. Med agntakkel får man plassert agnet like over bunn, der torsken jakter når den ikke jakter pelagisk. Som agn kan man bruke det meste, men det aller vanligste er større biter blåskjell, reker, krabbe eller strimler av fet fisk som sild og makrell. Husk at torsken ofte bruker litt tid på å snuse seg frem til agnet, så det kan være viktig å smøre seg med litt tålmodighet. Rolig driv opp og ned grunner, eller i små fordypninger er de aller beste plassene når man agnfisker fra båt.

Dorgefiske fra båt

Dorgefiske er et fiske med lange tradisjoner i Norge. Det er allikevel ikke før i nyere tid at det har blitt relativt populært og dorge etter torsk. Når man dorger et torsk er det vanligst å bruke stang med en wobbler i enden av snøret. Det å bruke wobblere når man dorger etter torsk har flere fordeler. For det første flyter wobbleren opp når du står stille, slik at du ikke setter deg fast. Det er også enkelt å justere dybden ved å bruke wobblere med forskjellig leppe. Wobbler har også en veldig forlokkende gange i vannet, selv på lav fart, noe som essensielt om du skal få torsk. Wobblere kommer i alle slags farger, men en wobbler med innslag av gult, grønn, hvit, oransje eller sølv fungerer aller best på torsk.

Når man dorger etter torsk med wobler er er det lav fart som gjelder. 2 til 3 knop er perfekt dorgetempo. Sjansen for fisk er aller best langs skjær, odder og grunner utaskjærs, og langs molbakken der det går fra grunt til dypere vann innaskjærs.

Om du får sjøørret eller sei kan det tyde på at du fisker for høyt i vannlaget, noe som igjen kan bety at du dorger i for høy fart.

Slukfiske fra land

Slukfiske fra land er kanskje den aller enkleste formen for fiske, og den flest starter med. Siden torsken står nesten over alt, er det fint mulig å få den i fra land også. Allikevel er det en del ting det kan være smart å vite før man prøver lykken med stang fra land.

Den desidert største utfordringen du vil ha om du velger å fiske etter torsk fra land, er å beholde utstyret. Når man fisker et torsk så lønner det seg nemlig å fiske langs bunnen, som igjen resulterer i at det er stor sjans for å sette seg fast og miste utstyr.

Sluk til torskStort utvalg av sluker til torskefiske!Jakt&Friluft
Sjekk utvalget!

Det som har vist seg å fungere best er å fiske med jigg (som har en oppovervendt krok). Den kan man føre rolig lang- og like over bunnen uten at den så lett setter seg fast. Det kan være smart å la jiggen dunke i bunnen med jevne mellomrom for å vekke enda en sans hos torsken.

Et annet godt tips når man fisker med jigg fra land er å bytte ut treblekroken men en enkeltkrok. En enkeltkrok er nemlig mye lettere å løsne fra bunnen og den kroker minst like bra.

Minstemål og regulering av fiske

De siste årene har det blitt strengere regulering på fiske av torsk i store deler av Norge. I oslofjorden er all fiske av torsk forbudt på grunn av en for lav bestand. Det er viktig å sette seg inn i lokale regler knyttet til torskefisk. Disse finnes på fiskeridirektoratet hjemmesider; https://www.fiskeridir.no/.

Som hovedregel er minstemålet for torsk 40 cm sør for 62 grader nord, mens minstemålet er 44 cm nord for denne grensen, som går omtrent ved Nordfjord.

En førsteklasses matfisk

Torsken er som nevnt tidligere i denne artikkelen en føsteklasses matfisk. Torsk mellom 3 – 18 kilo er utmerket matfisk, hele året rundt. Om du skal bruke torsken du fisker til mat er det viktig at du bløgger fisken raskt (bløgging betyr å kutte over blodårene som fører fra hjerte på torsken med en kniv. Etter at blodårene er kuttet over legges fisken i kald vann, og muskelkrampene hjelper til å drive ut blodet).


Det kan også være smart å la torsken ligge et døgn i kjøleskapet etter fangst, da vil den bli enda fastere i kjøttet. Husk også å bruke lever, rogn og hodet, det er alle førsteklasses råvarer, og bør derfor ikke kastes.

Leave a Comment