Fisking i elv – Her burde du legge turen

Norge er en av verdens mest ettertraktede destinasjoner for fiskeinteresserte, og mye av grunnen til det er de fantastiske mulighetene man har for elvefiske. I landet vårt er det faktisk så mye som 1200 vassdrag med anadrom laksefisk (sjøørret og den ettertraktede atlanterhavslaksen), samt utallige andre elver med gode fiskemuligheter for annen ettertraktet fisk som ørret, abbor og røye.

Fiskeelvene strekker seg helt fra Svenskegrensen, langs høyfjellet, og opp langs det vidstrakte landet vårt til de storslagne fiskeelvene i Finnmark. Mulighetene er enorme, og i denne artikkelen vil vi ta for oss 5 elver som passer alle. Enten du er en ihuga sportsfisker, nybegynner, eller er ute etter en uforglemmelig fiskeopplevelse med hele familien.

Tanavassdraget – Sportsfiskerens våte drøm!

Tanavassdraget har status som nasjonalt laksevassdrag, og har over 1000 km med lakseførende elver.

Tanavassdraget er på verdenstoppen når det gjelder fangst av den ettertraktede atlanterhavslaksen. I 2018 ble det meldt om en totalfangst på 30 tonn atlanterhavslaks, og Norgesrekorden er også satt her med en laks på hele 32,5 kilo. Hvert år valfarter sportsfiskere til området i håp om å bli en av de mange som hvert år tar laks på over 20 kilo.

Gjennomsnittlig 50 000 laks passerer Tana bru i løpet av sommeren, og med de enorme mengdene laks som går opp elva i løpet av en sesong er fangstmulighetene store for alle som prøver.

Det må nevnes at selv om de fleste drar til Tanavassdraget i håp om å få atlanterhavslaks byr vassdraget også på mange andre ettertraktede fiskearter. Hvert år blir det rapportert fangsttall på ca. 2,5 tonn sjøørret, i tillegg er det gode muligheter for ørret, røye, sjørøye og sik.

Det er viktig å sette seg inn i særregler for Vassdraget.

For mer informasjon rundt fiske i Tanavassdraget se: www.tanafisk.no

Gaula – Kongen av Midt-Norge!

Om Tana blir for langt å dra for å fange storfisken kan Gaula by på nesten like gode fangstmuligheter. I Gaula ble det i 2018 meldt om en totalfangst på 25 tonn atlanterhavslaks, som gjør det til en av verdens beste elver for sportsfiske. Total lakseførende strekning i vassdraget er ca 20 mil, og i tillegg kan sidevassdragene Sokna, Bua og Forda by på et meget spennende fiske.

Gaula, er som Tanavassdraget kjent for storfisk, og 20-kilos klubben vokser stadig. i 2019 var gjennomsnittslaksen på 6 kg.

Det har så langt i 2020 hvert problemer med feilrapportering, og ulovlig fiske i Gaula. Resultatet av dette er økt oppsyn, hvor mange har fått gebyr på kr 8 000,- 

Vi vil derfor vektlegge at det er viktig å sette seg inn i lokale særregler for vassdraget.

For mer informasjon rundt fiske i Gaula se: www.gaula.no/sider/tekst.asp?side=151

Mistra – Jakten på Storørreten!

Mistra må fort sies å være Norges kanskje mest kjente ørretelv. Om du har en drøm om stor ørret er dette definitivt elven du skal besøke. Elven er variert med både rolige partier, og hissige, livlige stryk og passer sånn sett de fleste fiskere, uavhengig av nivå og erfaring.

Du kan faktisk ikke kalle deg en ørret-entusiast uten å ha tatt turen til Mistra å jaktet på den beryktede Mistraørreten. Rekorden i elven ble satt helt tilbake i 1935, med en ørret på hele 9,8 kilo. Allikevel blir det rapportert om mange meget store fisker hver sesong, så her er absolutt mulighetene gode.

Grunnen til storfisken i Mistra er oppgangen av storørret fra Storsjøen. Ørret er den dominerende arten i elven, men i de nedre delene forekommer det også harr, sik og gjedde.

Det skal sies at en av fordelene med å jakte storørret, i stedet for laks, er at det er betydelig enklere og billigere å få fiskerettigheter.

For mer informasjon rundt fiske i Mistra se: www.inatur.no/fiske/5aca4566c9f22e00032850cc/stororret-i-vakre-mistra

Ottaelva i Skjåk – Fiske for store og små!

Ottaelva i Skjåk er først og fremst anbefalt her for at det er en elv som byr på godt fiske med veldig enkel adkomst, og lite utfordrende stryk. Det gjør elven meget familievennlig. Her kan man trygt ta med seg junior på sin første fisketur og i tillegg ha gode muligheter for ørret.

Det er ørret i hele vassdraget, og i tillegg er det gode muligheter for Harr i nedre deler av elven.

Otta elv påvirkes i stor grad av nedbør, og bresmelting. Best fiske er det når elven ikke er for stor, oftest i april, mai, august og utover høsten. En kan også oppleve godt fiske på sommeren i perioder med lite nedbør og snøsmelting.

Det er viktig å sette seg inn i særregler for fiske i elven.

For mer informasjon rundt fiske i Otta elv se: www.skjak-almenning.no/fiske-i-skjak/otta-elv

Renaelva – Fluefiskerens Paradis

Renaelva strekker seg over 30 km og er kanskje en av Norges mest attraktive innenlands elver. Lange stilleflytende partier, i kombinasjon med et rikt insektliv danner grunnlaget for et meget godt fluefiske et stor fisk.

Elven har en høy bestand fisk, og kan by gode fangstmuligheter av både stor ørret, harr og sik. I de lange stilleflytende partiene er det blitt tatt ørret på 8 kg, og hvert år rapporteres det om veldig god fangst i Rena.

Det er de spesielt gode næringsforholdene som har bidratt til å få en fiskebestand få andre sportsfiskeelver i landet kan vise til. Her er det rett og slett gode muligheter til å tøye sine personlige rekorder. Fisken beiter aktivt på overflateinsekter som resulterer i et spennende fiske.

Egen fluesone på de øverste 5 km av elva.

Det er viktig å sette seg inn i særregler for fiske i elven.

For mer informasjon rundt fiske i Renaelva se: www.inatur.no/fiske/590ac987e4b0eb8692f68975

Leave a Comment