Fiske med lett fiskeutstyr i sjøen

Spinnfiske i sjøen er en av de mest populære formene for sportsfiske vi har i Norge. Om sommeren kaster flere hundre tusen nordmenn sluk, spinner, wobblere og jigg ut til ventende fisk, dette kan med rette kalles et folkefiske!

Tradisjonelt har man fisket med ganske kraftig utstyr i sjøen fra land. Stive stenger, tykke snører og kraftige sneller har blitt sett på som en nødvendighet, dyre sluker skulle reddes fra sukkertaren, store tosker skulle berges i land. Med de siste års endringer på utstyrsfronten, er det allikevel på tide å vurdere å handle inn nytt utstyr til dette fisket.

Den kanskje aller største endringen har skjedd med snøret. Før var valg av snøre enkelt, man brukte kraftig monosnøre, ofte med en tykkelse på 0.35-0.45 mm. Så tykt snøre legger føringer for hele  utstyrsvalget. Man må ha tunge sluker for å komme ut, tykke stenger for å kaste dem, og store sneller for å ha plass til alt snøret. I dag bruker flere og flere de nye multifilament snørene. Det finnes mange varianter, felles for dem alle er at de er tynne og svært sterke. Passende dimensjon for spinnfiske fra land vil være 0.15-0.25, avhengig av hvor man fisker, og hva man fisker etter. Eksempelvis har Berkley Fireline  0.12mmm.  en bruddstyrke på 7,2, og det holder til det meste.

Snørene er stumme, dvs at de gir svært god kontakt med sluken selv med lange kast. Dette gjør at kontakten med fisk blir mye bedre, og man kjenner hogg 50m ute som om fisken tok rett utenfor støveltuppen!

Når snørene blir tynnere, kan man også ha mindre sneller. Man er ikke avhengig av å kunne ha så mye snøre på spolen, og mindre sneller har kraftig nok brems til å holde igjen det meste vi kan håpe å få på kroken. Den vanligst snelletypen er åpen haspelsnelle med bakbrems. Disse snellene er enkle å bruke, kaster langt og er driftssikre. Slike sneller betegnes ofte med verdien 1000-10 000 etter størrelse. Til spinnfiske fra land i sjøen anbefaler jeg sneller i klasse 2500-4000, avhengig av hva og hvor man fisker. Disse snellene har god snørekapasitet, ofte rundt 150m 0.25-0.30med mer, noe som er mer enn nok med de nye multifilament snørene. Shimano sine sneller er kjent for å ha god kvalitet, og jeg bruker for tiden utelukkende. disse i saltvann. Til lett fiske bruker jeg en Shimano Sahara GTE 2500 (litt eldre versjon av dagens Sahara), til litt tyngre fiske en Shimano Stradic 4000FA (eldre versjon-frontbrems). På Sahara snellen har jeg uten problemer kjørt laksefisk godt over 2kg, men jeg var glad snella har Fighting-drag! Fisker du i tillegg med agn innimellom vil jeg anbefale å investere i en Shimano Baitrunner. I tillegg til å være gode sneller til spinnfiske, har disse baitrunner-funksjonen som gjør dem uovertrufne til meitefiske med glidetackle. Uansett hvilken snelle du kjøper er det viktig å spyle dem i ferskvann etter bruk, dette forlenger levetiden på både snøre og snelle betraktelig.

Stort utvalg av fiskestenger!Jakt&Friluft
Sjekk utvalget!

Også på stangsiden har utviklingen gått fort, og karbonstenger er nå nærmest enerådende. Disse stengene er lettere og smekrere enn glassfisberstengene, og den lave vekten gjør fisket svært behagelig. Jeg foretrekker stenger med litt lengde, gjerne opp mot 3meter. Det gir gode kasteegenskaper, mye rygg å kjøre fisk på, og ikke minst-god mulighet til å styre agn og sluk ved fiske nær land. Passende kastevekter vil være ca 10-40gram. Slike stenger kan brukes både til sjøørretfiske og litt tyngre fiske etter lyr, torsk og sei. Det beste vil selvsagt være å ha en lett stang til fiske etter sjøørret, makrell, havabbor og horngjel, og en tyngre stang til sei, torsk og lyr….. De fleste nøyer seg imidlertid med en allround stang, og slike finnes det mange av. Abu Garcia har en rimelig slik stang, Tormentor Spin 15-45 g Fordelen med en slik lang stang  er bla at man kan fiske lange kast langs land selv om det er noe tare langs svabergene. Slikt fiske kan gi mye fin lyr, og bonusfisk i form av sjøørret eller torsk lokker frem smilet hos de fleste av oss!

Årsaken til at jeg vil anbefale lett utstyr til spinnfiske i sjøen, er enkel. Lett utstyr gir mye mer glede over den fisken vi får til vanlig. Makrell, lyr og sei rundt kiloen og småtorsk gir liten sportsglede om de taues inn på 0.40snøre med stenger av typen heisekran. Med lett utstyr øker du også muligheten til å få fisk, da presentasjonen blir bedre og mer kontrollert. Selvsagt kan man miste storfisk en gang iblant. Det er allikevel mulig å lande stor fisk på lett utstyr, selv har jeg landet både torsk og steinbit på over 6kg på lett sjøørretutstyr. Da er det viktig at man har snøre av god kvalitet, og at man bruker tid på kjøringen av fisken. Gleden er desto større når storfisken er sikret!

Leave a Comment