Hvordan fiske med agn – naturlig agn fiske fra båt og land

Ved å bruke naturlig agn, øker du både mengden fisk og ikke minst antallet arter fisk du kan få. Mange av de mest attraktive artene, som steinbit og flyndrer tas nesten utelukkende når man bruker naturlig agn. Men hvilket agn skal man velge? Ikke bare hva man skal fiske, men også tilgjengelighet avgjør dette valget. Her er en rask oversikt agn som brukes til havfiske og kystmeite.

Forksjellige typer agn – Etter hva du fisker etter

Det er lov å fiske med mark, men det er også det eneste som er lov av levende agn. Det har uansett lite å si, naturlig agn er fortsatt veldig effektivit å fiske med! Om du ikke har tilgang på naturlig agn finnes det også mange gode kunstige alternativer!

Når du fisker med agn trenger du ofte en dupp også, les alt om hvordan du fisker med dupp her!

FISK – Det vanligste agnet

Fisk er er nok det vanligste agnet, særlig til havfiske. Fisk er lett tilgjengelig, lett å bruke og fisker bra. Fisk kan brukes som agn på mange måter, de to vanligste er på en enkel agnet krok, eller som tilbehør til pilk.

Som tilbehør til pilk anbefaler jeg å skjære fisken i strimler, disse får en lokkende effekt når pilken heves og senkes i vannet. Arter som steinbit og kveite tas ofte med denne metoden, som også fisker effektivt etter de fleste andre artene en treffer på i sjøen.

På ren agnkrok kan man variere hvordan man vil bruke agnet. Lange strimler, gjerne av bukskinnet kan være svært effektivt. Til arter som flyndre og hyse/hvitting bruker jeg gjerne en liten og litt tykk bit, som holder lenger på lukta. Til større fisk er hele sider meget bra, pass på at det henger en del kjøtt med, og ikke bare skinn. Til storfisk kan en ”flapper” være det rette. Skjær ut ryggbeinet slik at sidene henger sammen i hodet. Dette vil lukte mye og gi bevegelse, noe som gjør at fisken fort biter på.

Det kan være vanskelig å få festet agnet skikkelig, ofte vil det legge seg som en klump nede i krokøyet. Mitt tips er å surre mindre  agn med elastisk bomullstråd, større agn sikres med en binders (splitt-typen er bra) gjennom agn og krokøye.

Makrell

Makrell er mitt favorittagn til havfiske. Makrell sitter godt på kroken, lukter mye og er lett tilgjengelig i flere måneder. Makrell egner seg både til små og store agn, da den er lett å dele opp, filetere eller bruke til en flapper.  Ofte kan det lønne seg å skjære opp agnet før makrellen er helt tint om den er frossen.

Til flyndrer bruker jeg ofte en ca 1cm bred og 4-5cm lang strimmel av makrell, noe som gir bra fangst og gir mange agn pr. makrell.  En bukstrimmel fisket under en dupp lokker alle fiskespisere bortom, dette er en morsom og effektiv metode til arter som lyr, sei, horngjel og andre makrell.

Sild – Hvordan fikse flyndre

Sild er det vanligste agnet etter makrell. Sild har mye av de samme gode egenskapene som makrell, men silda sitter litt dårligere på kroken da den er «løsere» i kjøtt og skinn. Sild er vanlig agn til kveite, og med små sildebiter til flyndrer blir det ofte god fangst. En annen ting er at om sommeren kommer det store mengder småsild («mussa») inn til kysten. (Forveksles ofte med brisling). Disse kan lett fanges med en stor håv/liten not når de jages til land av makrell eller andre fisk. Disse er suverene til agn, prøv f.eks en hel småsild under en dupp, det kan gi mange fine fisker, bla lyr, sei, makrell, havabbor, sjøørret og mye annet.

Sei

Sei er også et mye brukt agn. Småsei er ofte lett tilgjengelig, og man kan fort fylle en egen liten agnfryser med småsei. Sei lukter mindre enn makrell og sild, men har en stor fordel-den henger utrolig bra på kroken. Seiskinnet er meget seigt, og sikrer at du fisker med agn og ikke tom krok. Seistrimler på pilk er mye brukt til steinbiten, og hele småsei under seistimene har lurt opp mang en stortorsk. Det er heller ikke dumt å prøve en frilinemeitet (kun krok og agnfisk, ikke søkke. Husk å punktere svømmeblæren) småsei langs land. Stor lyr jager ofte langs kantene her, og småsei står på menyen.

Annen fisk kan også bukes, men disse tre artene er de mest brukte, og de fisker bra. I enkelte tilfeller kan en liten sypike eller en bit av bukskinn fra andre fiskeslag fange noe fisk, men dette blir for meg nødløsninger.

Reke

Kokt eller rå, hel eller delt, dette er kanskje det beste agnet til mange fiskeslag. Det finnes vel ikke den fisk som sier nei til en rekebit, og reke brukes hyppig i både ferskvann og saltvann.  Til havfiske og kystmeite er det vanligst å bruke kokte reker, denne kan innkjøpes billig i frossendisken, og oppbevares i fryseren til den skal brukes. Med mindre du skal spise av agnet på turen, er det ingen grunn til å kjøpe ferske reker. Det vanligste er å ta hodet av reken, men dette er ingen nødvendighet. Til fiske etter mindre fisk som lomre og leppefisk kan en halv reke være nok, men så lite agn gir mye problemer med agntyver som bergnebb og kutlinger. Hele reker fisker bra etter flyndre, litt større leppefisk som blåstål og berggylt, og selvfølgelig større fisk som torsk og lyr.

Fiske med reke er effektivt og spennende, og fisker du med reke på mellom 10 og 30m dyp er antallet fiskearter som kan bite på veldig stort.

Børstemark

Børstemark er et suverent agn til lettere agnfiske i sjøen. Problemet er selvsagt at børstemarken sitter dårlig på kroken, slik at man må ha mye agn, og kasting blir vanskelig. Allikevel er det verdt å prøve, for børstemark er super agn til alle arter fisk, og kanskje særlig flyndrene går langt i iveren etter å få tak i godbiten. Du kan skaffe børstemark når den svermer om våren, eller grave den opp av bunnen ved fjære sjø. Vær obs på at den tåler lite, og at du må ha mange! Duppfiske med børstemark om våren når den svermer og sjøørreten jager kan være en heftig opplevelse!

Det finnes også andre arter som kan brukes, som Sandmark, men disse er sjeldent brukt i Norge.

Skjell

De mest interessante for sportsfiskere er strandsnegl (også kalt kubong), blåskjell  og albueskjell. Alle er lett tilgjengelige de fleste steder, og kan lett oppbevares i en bøtte over flere dager, bare husk å bytt ut vannet og ikke sett bøtta i solen. Skjell sitter godt på kroken, og er effektive agn til mange fiskearter. Unntaket er blåskjell som er vanskelig å feste til kroken, men samtidig er blåskjell kanskje den duften fisken liker best. En del bruker finger-bandasjer eller lignenede som de har blåskjell kjøttet i, slik at det henger skikkelig på kroken. Flyndrer, leppefisk og steinbit er fisk som fiskes mye med skjell på kroken.

Cocktail

Å lage en Cocktail med flere typer agn kan være svært effektivt og spare deg for mange ergrelser. Skal man f.eks fiske etter flyndrer med reke på litt dyp, kan en bit skjell sammen med reka redde dagen. Om reka skulle falle av på vei ned eller blir dratt av, vil fremdelels skjellet fiske. Og selv om skjell alene fisker dårligere enn reke, vil en krok med skjell ta mye mer fisk enn en tom rekekrok….

Også når det gjelder lukt og farge kan det være lurt å blande flere typer agn. En børstemark er mørk og kan være vanskelig å se på bunn, men en reke ved siden av lyser opp. En bit sei på kroken lukter mindre enn makrell, men kombinasjonen gir et agn som lukter mye og holder seg lenge på kroken.

Her er det greit å prøve seg frem litt på egenhånd og finne egne varianter som virker for ditt fiske!

Leave a Comment