Fiske med garn i saltvann og ferskvann – De beste tipsene for garnfiske

De som har prøvd å fiske med garn vet at det er en trivelig fritidsaktivitet, ikke bare en yrkesvei og for de profesjonelle. Likevel kan det ved første øyekast virke som det er mye å sette seg inn i. Og for en som er helt fersk er det også det. Men det er absolutt overkommelig for alle som har interessen og litt pågangsmot. Garnfiske har lange tradisjoner i Norge og videreføres av ivrige fiskere hver dag. Viktigst av alt er det å ikke la seg skremme av litt motgang eller kluss i garnet. Med riktig utstyr og gode forberedelser lar det seg gjøre av hvem som helst, sommer som vinter. Og hva er vel bedre enn selvfisket fisk til middag?

Hvordan fiske med garn

Når du skal sette ut garn er det viktig å ha med det rette utstyret, og selvfølgelig garn tilpasset det fisket du er interessert i. Det finnes mange typer garn. Man kan navngi garn etter hvilken fiskeart de er laget for å fange. Noen eksempler på dette er torskegarn, flyndregarn. Sildegarn eller røyegarn. Maskestørrelser og annet vil da være tilpasset etter fiskearten. Garn kan også skilles utfra måten de brukes på, slik som bunngarn eller flytegarn, som har hver sin funksjon i vannet. Hvis målet er å få så mye fisk i garnet som mulig, kan det være en idé å satse på trollgarn. Trollgarn gir større mulighet for fangst enn en del andre garn. Disse garnene er satt sammen av tre lag med garnmasker, i ulike maskestørrelser. Store og små fiske av alle slag kan sette seg fast.

Noen vanlige fiskearter å få i garnet er torsk, sei, blåkveite, uer, lange, flyndre og breiflabb, og selvsagt røye og ørret. Sik er også en fin fisk å fiske etter med garn, den er kanskje ikke så delikat før sløying, men gjør seg utmerket som middagsfisk eller som fiskekake. Det som avgjør hvilken art du fisker etter er selvsagt området du fisker i, men også årstiden. Noen arter må du prøve å unngå, som det kommer mer om nedenfor.

Den aller vanligste måten å sette ut garn på er fra båt. Det kan være veldig greit å være to, da det er litt å holde styr på. Noen vil si at det går helt greit alene, men dette er gjerne de mer erfarne. Pass på å fylle båten med alt du trenger. Garn, bøyler, garnpinner eller tilsvarende, tråd til å feste bøylene i garnet, kasser til garn dersom de skal opp av vannet, kniv, redningsvester osv. Dette er en utstyrsliste som er helt nødvendig for å komme i mål med garnsettingen. Gjør klart så mye som mulig på forhånd, da det gjerne blir vanskeligere ute i båten, og garn har en tendens til å vikle seg borti det meste. Sørg for at alle garn er ordentlig greid ut og hekt gjerne sammen de som skal sitte sammen to og to, dersom du har noen. Fest bøyler og eventuelle søkker til garnet (dersom garnet skal til bunnen), og slipp det litt etter litt ut i vannet i en rett linje. Det er på dette stadiet det kan være spesielt kjekt å være to, da kan én legge ut garnet mens den andre styrer båten. Et alternativ til dette kan være å legge garnet ryddig i en kasse, kaste den ene enden over båtkanten og ro sakte bakover. Da vil garnet, hvis ingenting henger fast, skli sakte ut i vannet.

Man trenger ikke la seg stoppe av litt snø og is når det gjelder garnfiske. Garnfiske kan gjennomføres året rundt, med det rette utstyret. Det å sette ut garn under isen er en metode som ser ut til å tiltrekke seg en del oppmerksomhet i disse dager. Etter lange tider med kulde er isen mange steder tykk og trygg, og utmerket for både garnfiske og pilke.

Garnfiske i saltvann og ferskvann

Det er tillatt for norske statsborgere å drive fritidsfiske med garn i saltvann, men det er selvsagt visse regler som gjelder. I tillegg til noen generelle regler, som at samlet garnlengde kan være på opptil 210 meter (for fiske etter torsk er lengden 165 meter), gjelder også en rekke lokale regler over hele landet. I ferskvann er reglene for garnfiske svært strenge. Generelt er det ikke lov å fiske med garn i ferskvann, med unntak av de som innehar rettigheter til å sette ut garn i visse områder. Hvis du ønsker å sette ut garn i fjorder eller tjern er du nødt til å ta kontakt med grunneiere eller lokale fiskeforeninger for å undersøke mulighetene for dette. Det kan ofte være vanskelig å oppdrive tillatelse til å sette ut garn i norske ferskvann, men det er ikke umulig. Noen leier ut sine garnrettigheter til andre, gjerne for ett år eller lengre perioder. Med litt flaks kan du komme over en slik avtale. Det å legge ut en etterlysning på Facebook kan også være en god idé, det finnes mange større og mindre grupper med fiske som hovedtema. Kanskje legger rett person merke til innlegget og kan hjelpe deg videre i prosessen.

Videre er det forskjell på forholdene på havet og mindre fjorder. Været kan være mer ustabilt ute på havet og skifte raskere. Det kan også være vanskeligere å orientere seg, da det er færre holdepunkter jo lengre unna land man kommer. Ved fiske i ferskvann er det slik sett enklere å holde stø kurs, holde oversikt på hvor man befinner seg og orientere seg tilbake til land dersom det plutselig blir nødvendig å snu. Men det er ingen selvfølge at uoversiktlige situasjoner ender godt hverken på sjøen eller fjorden dersom uhellet først er ute, det er viktig at man vet hva man driver med. Valg av båt er også viktig, alt ettersom hva slags type fiske du bedriver og hvor stor sjøen er forventet å være der du skal legge ut garn. Ved store bølger kan det være veldig vanskelig både å sette ut garnet og holde båten rett. Velg gjerne en dag med solskinn og stille vær, vinden er ingen venn når man er ute i båt.

Virvar av lover og regler for garnfiske

Før man skal sette i gang med garnfiske er det svært viktig å sette seg godt inn i alt av lover og regler som gjelder for området der du er. Som fritidsfisker med garn har du kun lov å fiske til eget forbruk. Det vil si til deg selv og egen familie. Salg av fisk er ikke tillatt uten videre, da kreves det en rekke tillatelser. Det er gjerne unntak fra en del av reglene hvis du er yrkesfisker, men dette nevnes ikke nærmere her.

I noen områder er det generelt ikke lov å sette ut garn hele året, andre steder bare deler av året. Noen soner er helt fredet for fiske med garn. For å være sikker på at du og dine får en flott opplevelse, er det lurt å forberede seg godt og unngå problemer med sikkerhet eller lovverk. Det finnes mange gode sider å besøke for å lese detaljerte regelverk for fiske med garn i både tjern og sjø, slik som nettstedet til fiskedirektoratet. Bunnsatte garn er for eksempel forbudt innenfor grunnlinja fra Telemark til svenskegrensa, dette gjelder hele året rundt. Det er også forbudt med fritidsfiske med garn i Skagerak, på grunnere vann enn 25 meter, fra og med 1. juni til og med 15. august. Nord for 62°N endrer også reglene seg, det er blant annet ikke lov med garn som er høyere enn 23 meter målt på strekt maske.

I Norge er det påbudt å merke garnene med navn og adresse. Det vil si at alle garn som settes ut må være tydelig merket, hvis ikke kan de fjernes av fiskeoppsyn og lignende. Skriv med for eksempel vannfast tusj på bøylene for å være sikker på at det kan leses lett fra en båt som kommer for å kontrollere garnene. Videre er det viktig å røkte garnene. Det at garn skal røktes vil si at de skal tas opp, tømmes og sjekkes jevnlig. Generelt er regelen én gang i uka, men for veldig mange typer fiske er regelen at de skal sjekkes oftere. Gjerne én gang om dagen for mange. Det er ikke bra for fisken at den blir stående i garnet for lenge, og det er også viktig å få sjekket at utstyret er i orden og ikke har tatt skade. Det er forbudt å etterlate utstyr og alt som tilhører fiske ute i vannet. Det skal fjernes, også hvis det er ødelagt eller du ikke lenger skal bruke det. Det er svært skadelig for miljøet og livet i vannet at gammelt fiskeutstyr blir liggende igjen. Husk på å få med deg alt sammen.

Det er regler for maskestørrelser, disse varierer etter hva slags type fisk du fisker etter. Det er da en minste tillatte størrelse, og en største tillatte størrelse. Dette er for at ikke altfor liten fisk, eller for stor fisk, skal gå i garnet. Det kan selvsagt hende at fisk av en størrelse du ikke ønsker går i garnet likevel, selv om maskene er store eller små. Det finnes også regler for hvor langt ned garnene skal stå. Fra og med 1. mars til og med 30. september er det for eksempel påkrevd at alt senkes ned til minst tre meter under overflaten i saltvann. Det vil si at ingenting av garnet skal være høyere enn tre meter. For noen typer fiske er reglene annerledes. Hvilken høyde garnet står på avgjøres av type garn og søkke.

Noen fiskearter er fredede. Generelt er regelen at disse forsiktig skal vikles ut av garnet og slippes ut igjen. For noen gjelder dette også dersom fisken er død. Det er ikke lov å drive garnfiske etter artene laks, sjøørret eller sjørøye. Det finnes også strenge regler for garnfiske etter en del andre arter, slik som blåkveite, breiflabb, kveite og uer. Det kan være greit å nevne at det er forbudt å fiske etter torsk i Oslofjorden hele året. Hummer er det ikke lov å fiske etter med garn, og de må slippes forsiktig fri igjen. Det er også en generell regel at fisk som dras opp i garn, men viser seg å være under minstemål for hva som er tillatt for arten, skal fisken slippes fri igjen.

Dette er bare noen av de generelle, og noen eksempler på spesielle, regler som gjelder for fiske med garn i saltvann og ferskvann. Forhør deg med lokale fiskeforeninger hvis du er ny garnfisker, og ingenting er bedre enn opplæring direkte fra en som vet gangen i det.

Fisk til middag – Garnfiske er effektivt

Ikke bli motløs av et virvar av regler, det er bare å holde tunga rett i munnen. Gevinsten får du når fisken dras sprellende opp i båten, forhåpentligvis i store mengder. Det å fiske med garn, om det nå er på sjøen eller i tjernet, kan være givende for store og små. Som med all annen form for fiske er det viktig å tenke sikkerhet først, husk redningsvest og hold orden i båten med garn og alt annet utstyr. Det kan fort være mye å tenke på i det øyeblikket garnet skal ut i vannet eller opp igjen. Behold roen og ta det steg for steg.

Det er dessverre slik at fiske med garn fra båt kan være en farlig aktivitet, spesielt om man ikke er forberedt eller hvis været blir stygt. På havet, men også på fjorden, kan været skifte brått og plutselig, vinden kan tilta og skodden komme sigende. Ta dine forholdsregler, og se etter at alle som er med deg gjør det samme. Da er det gode muligheter for fisk til middag. Om du skulle støte på problemer er det aldri en skam å snu, det kan av og til være like greit å avbryte operasjonen og prøve på nytt i morgen. Fisken skal opp, men ikke til enhver pris. Sikkerhet kommer først, alltid. Og helt til sist – fiske med garn er utrolig moro når man bare får tekken på det, noe for alle og enhver!

Leave a Comment